BİZE SORUN
  • info@cenecerrahi.com.tr
  • +90 543 299 73 96
  • +90 543 299 73 96

Çene Cerrahi

Çene Cerrahi

 Çene Cerrahi

-Bu bölüm kapsamında; ağız, çene ve yüz bölgesinde bulunan yumuşak ve sert dokularla kazanılmış hastalıklarla birlikte çeşitli darbe ve her tür patolojik nedenden dolayı ortaya çıkan estetik ve fonksiyonel sorunların cerrahi ve klinik olarak müdahalesini kapsar. Aynı zamanda da diş çekimi, gömülü dişin alınması, implantlar, çene kırığının iyileştirilmesi, çene tümörü ve kisti gibi kitlelerin tanı ve tedavisi gibi cerrahi işlemleri de yine çene cerrahi alanında uygulanır. Protez ve ortodontik tedavi öncesinde doku düzenlenmesinin yanı sıra ağız ve diş sağlığını ilgilendiren tüm konular çene cerrahinin alanına girer. Çene, ağız ve yüz bölgesinde kalıtımsal ya da sonradan oluşan patolojiden kaynaklanan tüm sorunların cerrahi ve estetik tedavisiyle de çene cerrahi ilgilenir. Çene cerrahi tüm bunların yanı sıra aşağıda bulunan maddelerle de yakından ilgilenir;
-    Gömülü ya da sürmüş diş çekimi
-    Ağız, çene ve yüz bölgesinde oluşan tüm enfeksiyonları
-    Çenede oluşan kist ve tümör oluşumları
-    Ağız bölgesindeki yumuşak doku hastalıkları
-    Yüz, ağız ve çene bölgesindeki sistemik hastalıklar
-    Apikal Rezeksiyon
-    Yüz bölgesinde ve çenede oluşan travmalar
-    Protez yapılmadan önce yumuşak ve sert dokuların düzeltilmesi
-    İmplanta hazırlık
-    Çene, yüz bölgesi ağrılar ve hastalıklar
-    Dudak ve damak yarıkları
-    Tükürük bezi hastalıkları
-    Diş ve çeneyle bağlantılı maksiller sinüs
-    Yüz, Ağız ve çene bölgesindeki estetik ve fonksiyonel bozukluklar
-    Kanser tedavisinde kullanılan ilaç ve radyoterapiye bağlı çenelerde oluşan kemik yıkımları
-    Sert doku ve yumuşak doku eksiklikleri 

Çene cerrahi bütün yaş gruplarında; bireylerin ağız, diş ve çene bölgesindeki sert ve yumuşak dokuların rahatsızlıkları, travmaları ve bozukluklarının düzeltilmesi için gereken tanı ve tedavi yöntemlerini uygular. Çene cerrahi çalışma kapsamı içerisinde şunlar bulunur;
-    Dişlerin cerrahi çekimleri
-    TME problemleri
-    Zigomatik implant uygulaması
-    Preprotetik cerrahi operasyonu
-    Sinüs taban yükseltme işlemi
-    Kemik ogmentasyonu 
-    Travmatik diş
-    Destek doku yaralanması
-    Ortognatik cerrahi operasyonu
-    Çene eklemi hastalıklarının tedavisi
Çene cerrahi; sağlıklı kişilerin yanı sıra özel bakıma ihtiyaç duyan ve kronik sistemik hastalığı bulunan bireylerle birlikte fiziksel veya zihinsel engelli kişilerin sorun ve rahatsızlıkların muayene, tedavi ve takip hizmeti sağlar. Çene cerrahi tanı için gereken ek görüntüleme gerektiğinde hastalar gerekli görülen radyografiler çekilir. Hastaların tedavi planlamasında ilk sırada yer alan radyografi görüntüleme yöntemi sayesinde problem veya hastalık kolaylıkla gözlemlenebilir. Bu görüntüleme elde edildikten sonra hastanın ihtiyacı olan tedavi işlemleri uygulanır.
Çene cerrahi yaygın olarak görülen 20’lik diş problemleriyle de ilgilenir. Çene cerrahi tarafından 20’lik dişe aşağıdaki durumlarda müdahale edilir:
-    Bulunduğu bölgeye zarar verecekse olduğunda
-    Çevresinde kist gibi kitleler oluştuğunda
-    Komşu dişlere zarar verecek durumda olduğunda
-    Çiğnemede ve konuşmada zorluk oluştuğunda
-    İltihaplanma oluştuğunda

Bireyler genellikle, dişlerde aşınma, yıpranma ve çene eklemi ağrı ve rahatsızlıkları gibi pek çok çeşit ağız, diş ve çene sorunları sebebiyle çene cerrahi ile iletişime geçer. Yiyeceklerin ısırılması, çiğnenmesi ve yutulması gibi problemler çene cerrahi ilgilenir. Bu gibi durumlar yaygın olarak görülmesinin yanı sıra sesli soluk alma, konuşmada güçlük ve horlama gibi çene kaynaklı sorunların büyük ölçüde giderilmesi için çene cerrahine başvurulur. 


Çene cerrahisi, çene, yüz, boyun ve ağız bölgesindeki birçok problemin tedavisinde kullanılır. Bu problemler arasında diş çekimi, diş implantları, çene kırıkları, yüz travmaları, yüzdeki asimetri, çene eklemi problemleri, horlama, uyku apnesi ve çene tümörleri gibi durumlar yer almaktadır. Çene cerrahları, genellikle diş hekimi ve ağız cerrahisi uzmanlarıdır. Bu nedenle, çoğu cerrah diş hekimliği ve tıp eğitimi almıştır. Cerrahlar, yüz ve çene bölgesindeki cerrahi prosedürleri gerçekleştirirler. Bu prosedürler, lokal veya genel anestezi altında gerçekleştirilebilir ve hastaların iyileşme süreci cerrahi işleme ve uygulamanın türüne bağlı olarak değişebilir.

> > > >
Bizi Arayın